#mahyarsanaei

(
دیگه علاقه ای بهش ندارم..از بس من رو آزار داده..جوانیم رو از من گرفت..شور و نشاط رو از من گرفت..دارایی و پشتوانه ام رو از بین برد..موهام رو سپید کرد و آبروم رو بُرد و پیش همه رو سیاهم کرد..کاری کرد که همه ی سن و سال هام و اطرافیانم توو روی من ایستادند و به من خندیدند..هنوز هم دارند به من می خندند..یه چشم ام اشک ه و چشم دیگه ام آه..من لیاقت بهترین رو داشتم..بهترین رو..خودش هم می دونست و می دونه که لیاقت بهترین رو دارم #باز ..ولی افسوس..افسوس که هر چه پیشتر می ریم..من پیرتر می شم و اون جونتر از پیشتر
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( دیگه علاقه ای بهش ندارم..از بس من رو آزار داده..جوانیم رو از من گرفت..شور و نشاط رو از من گرفت..دارایی و پشتوانه ام رو از بین برد..موهام رو سپید کرد و آبروم رو بُرد و پیش همه رو سیاهم کرد..کاری کرد که همه ی سن و سال هام و اطرافیانم توو روی من ایستا

(
آیا می دانید #مهیارسنائی_همدانی با #گروه_موزیک_نیروی_هوایی_ارتش
به مدت چهار ماه همکاری کرده و در تشییع پیکر #شهیدستاری در #قصرفیروزه حضور مفید داشته است
/
#شهید_ستاری سردوشی های لباس نظامی #مهیارسنایی_همدانی را (که از نظر ورزیدگی بدن عالی بود )در #پادگان_آموزشی03 #بوشهر در سال 1373 با دست های خود سنحاق کرد
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( آیا می دانید #مهیارسنائی_همدانی با #گروه_موزیک_نیروی_هوایی_ارتش به مدت چهار ماه همکاری کرده و در تشییع پیکر #شهیدستاری در #قصرفیروزه حضور مفید داشته است / #شهید_ستاری سردوشی های لباس نظامی #مهیارسنایی_همدانی را (که از نظر ورزیدگی بدن عالی بود )در #

(
آیا می دانید #مهیارسنائی_همدانی با درجه #سرباز_وظیفه به مدت یکسال مسوول #تاسیسات #پایگاه_یکم_شکاری از نیمه دوم سال 1373 تا نیمه دوم سال 1374 بوده است
#نیروی_هوایی_ارتش
#پادگان_چکش
#تهرانپارس
#قصرفیروزه
#زرکش
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( آیا می دانید #مهیارسنائی_همدانی با درجه #سرباز_وظیفه به مدت یکسال مسوول #تاسیسات #پایگاه_یکم_شکاری از نیمه دوم سال 1373 تا نیمه دوم سال 1374 بوده است #نیروی_هوایی_ارتش #پادگان_چکش #تهرانپارس #قصرفیروزه #زرکش #مهیارسنائی_همدانی / / @mahyarsanaeihame

(
آیا می دانید #مهیارسنائی_همدان با درجه سرباز وظیفه یکصد ساختمان تفریحی در شاهین خزر ساری برای پرسنل #نیروی_هوایی در سال 1374 خورشیدی ساخته و تاسیسات آنها و کل #پلاژ_شاهین_خزر را اجرا کرده است
#مهندس
#ساختمان
#ساری
#فرح_آباد
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( آیا می دانید #مهیارسنائی_همدان با درجه سرباز وظیفه یکصد ساختمان تفریحی در شاهین خزر ساری برای پرسنل #نیروی_هوایی در سال 1374 خورشیدی ساخته و تاسیسات آنها و کل #پلاژ_شاهین_خزر را اجرا کرده است #مهندس #ساختمان #ساری #فرح_آباد #مهیارسنائی_همدانی / / @

(
قیران دوشوب ایچلرینه غصه یمه
(مثل دو دشمن به جان هم افتادند-و پایان جنگ تن به تن نکوست..چون یک دشمن..غصه مخور)
#مهیارسنائی_همدانی
/
#چهره : ساعی-چکیده یاورم برادرم-که داشت #تام و#جری تماشا می نمود(نیشخند
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( قیران دوشوب ایچلرینه غصه یمه (مثل دو دشمن به جان هم افتادند-و پایان جنگ تن به تن نکوست..چون یک دشمن..غصه مخور) #مهیارسنائی_همدانی / #چهره : ساعی-چکیده یاورم برادرم-که داشت #تام و#جری تماشا می نمود(نیشخند #مهیارسنائی_همدانی / / @mahyarsanaeihamedani

(
تو دو تا دست داری ، من نیز
تو دو تا پا داری ، من نیز
تو از انسان زاده شدی
من نیز
تو دو تا چشم داری ، من نیز
تو دو تا خویش داری ، من نیز
تو بر خاک زاده شدی
من نیز
فرزند تو چون تو بُودندی
فرزند من نیز چو من بُودندی
تو دُرون سرت یک مغز داری ، من نیز
تو دُرون دهانت یک زبان داری ، من نیز
و هر آنچه را که تو بِتوانی
من نیز
تو به خواب نیاز داری
من نیز
تو به ناب نیاز داری
من نیز
تو وَ من ؛ هر دو #انسان یم
نه تو بیش از مَن ی
و نه من بیش از تو
پس
او را بِنِه
او را بنه که او برای شکم سیری
او را  #ابرانسان خوانندی
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( تو دو تا دست داری ، من نیز تو دو تا پا داری ، من نیز تو از انسان زاده شدی من نیز تو دو تا چشم داری ، من نیز تو دو تا خویش داری ، من نیز تو بر خاک زاده شدی من نیز فرزند تو چون تو بُودندی فرزند من نیز چو من بُودندی تو دُرون سرت یک مغز داری ، من نیز ت

(
او برای تو مرد
تو با پیرهن او شستی دست
خبرنگار آبی پوش تلویزیون پست(ارشد)
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
#سرباز
#ترور
#وطن_پرست
#تهران
#ایران
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده
(
تو گر #انیرانی ی یافتندی که حت چکیده نشانی ز خود به #پارسی نگارندی #مهیارسنائی_همدانی تو را جایزه دادندی #هموند ی
/
/
#اصالت
#هنرمند ؟
#بازیگر ؟
#کارگردان ؟
#خواننده ؟
#نقاش ؟
#شاعر ؟
#نویسنده ؟
#زبان ؟
#فرهنگ ؟
خنده بر-دار است..انیرانی ها زبان تو را به رسمیت نشناسند .. آن وقت #تو
#این_خانه_سیاه_است *
/خانه ای دگر باید ساخت/
باژگون
#مهیارسنایی_باز
/
/
* #فروع_فرخزاد
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( تو گر #انیرانی ی یافتندی که حت چکیده نشانی ز خود به #پارسی نگارندی #مهیارسنائی_همدانی تو را جایزه دادندی #هموند ی / / #اصالت #هنرمند ؟ #بازیگر ؟ #کارگردان ؟ #خواننده ؟ #نقاش ؟ #شاعر ؟ #نویسنده ؟ #زبان ؟ #فرهنگ ؟ خنده بر-دار است..انیرانی ها زبان تو

(
مرا در آغوش خود گیر و ب ف ش ا ر
آب میوه گیر زیبا پیکر خاموش در کنج حصار
کامان
کااامان
کااااماااان
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
#چشم_ژاپنی_مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( مرا در آغوش خود گیر و ب ف ش ا ر آب میوه گیر زیبا پیکر خاموش در کنج حصار کامان کااامان کااااماااان #مهیارسنائی_همدانی / / #چشم_ژاپنی_مهیارسنائی_همدانی / / @mahyarsanaeihamedani #mahyarsanaeihamedani #حسن_سنائی_غیائی #حسن_سنایی_غیایی #حسن_سنایی #مهيا

(
واعظانِ مرگ هستند..و زمین پر است از آنانی که بایدِشان ترک زندگی را موعظه کرد..زمین پُر است از زایدان..بس بسیاران زندگی را تباه کرده اند..بادا که به طمع زندگی جاوید ازین زندگی درگذرند..واعظان مرگ را زردان یا سیاهان می نامند*..اما می خواهم آنان را به رنگ های دیگر نیز به شما نشان دهم..هستند هولناکانی که در درون خود دَدی دارند و باید شهوت پرستی پیشه کنند یا کُشتنِ نفس..و نفس کُشی نیز شهوتِ شان است..اینان (#م_س_ه : آنان) هنوز انسان نیز نشده اند .. این (م.س.هـ : آن) هولناکان .. بِهل تا ترکِ زندگی را وعظ گویند و خود رخت بربندند..آن گاه هستند آنانی که روان مسلول دارند..اینان (م.س.هـ : آنان) به دنیا نیامده رو به مرگ اند و شیفته ی آموزه های خستگی و گوشه گیری**..آرزوی مرگ دارند و بر ماست که آرزوشان را روا شمریم..زِنهار از بیدار کردن این (م.س.هـ : آن) مردگان و شکستن این تابوت های زنده..تا به یک بیمار..یا یک سالخورده..یا یک جسد بر می خورند در دَم می گویند..زندگی باطل است..اما اینان (م.س.هـ : آنان) تنها (م.س.هـ : صرفن) خود باطل اند..خود و چشمانِ شان که جز یک نما از هستی را نمی بیند..فرو رفته در عمق افسردگی و آرزومندِ یک حادثه ی کوچک که مرگ آوَرَد..این گونه چشم به راه اند و دندان بر هم می سایند..یا کودکانه بر کلوچه ها چنگ می زنند و با این (م.س.هـ : آن) کار بر کودکانگی خویش می خندند..به خَسِ زندگیِ خویش می چسبند و از این که به خَسی چسبیده اند بر خود می خندند..خردشان می گوید..زندگی کردن نابخردی ست..اما..ما نیز چه نابخردان ایم1 ؟
¹.از کتاب: #چنین_گفت_زرتشت - نوشته ی #فریدریش_نیچه - ترجمه ی #داریوش_آشوری
#مهیارسنائی_همدانی
چهره: #آریابوم
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( واعظانِ مرگ هستند..و زمین پر است از آنانی که بایدِشان ترک زندگی را موعظه کرد..زمین پُر است از زایدان..بس بسیاران زندگی را تباه کرده اند..بادا که به طمع "زندگی جاوید" ازین زندگی درگذرند..واعظان مرگ را "زردان" یا "سیاهان" می نامند*..اما می خواهم آنان

(
دیروز نزدیک گفتم #لعنت_به_تکنولوژی .. اما امروز می گویم #لعنت_به_هر_چه_تکنولوژی .. به سبب این که..پیشترها با یک چراغ علاالدین نفتی علاوه بر این که به پخت انواع خوراک و جوش آوردن آب برای استحمام و چای و ظرف و لباس می پرداختیم..و فضای سرد حصار خود را در زمستان های بشدت سرد با بارش مداوم و حضور برف دو متری گرم می ساختیم..مویز و توت و سنجد می خوردیم و جای اینکه تنپرور شویم و مریض خوابیم..مهربان در کنار هم خوابیده در گوش هم قصه های قشنگ می بافتیم..اما حال..لاکن حال..جدای اینکه در فراوانی ماشین آلات نوین و ملزومات زندگی بَرین که نه فقط قامت کُره زمین..بشر اکنون و نسل بعد را تا کرده است..و موجبات پاره شدن لایه ازون را فراهم ساخته است..بلکه موجب شده است تا ما..آری ما..تنپرور..بی مسئولیت..بی مهر..خودبین..خودپسند..مریض و شب ها در بیکسی خفتیم #مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده
#ازون
#لایه_ازون
#اوزون
#زندگی_ماشینی

( دیروز نزدیک گفتم #لعنت_به_تکنولوژی .. اما امروز می گویم #لعنت_به_هر_چه_تکنولوژی .. به سبب این که..پیشترها با یک چراغ علاالدین نفتی علاوه بر این که به پخت انواع خوراک و جوش آوردن آب برای استحمام و چای و ظرف و لباس می پرداختیم..و فضای سرد حصار خود را

(
رفتم به باغی .. دیدم کلاغی .. سنگ رو برداشتم .. نه دروغ گفتم برنداشتم .. به خودم گفتم .. اولن که انسان عاقل نه فقط کلاغ بلکه هیچ موجود مرده و زنده ای را سنگ نمی زند .. دوم  اینکه .. تا حالا شده جایی که حتا در خیال هم نرفتی یا کسی رو ندیدی بر حسب اتفاق بری و وقتی که رسیدی یکهو خودت به خودت بگی .. ای .. انگار من قبلن اینجا آمده بودم ها- چه قدر قیافه اون آقا یا اون خانم به نظرم آشنا میآد .. پس دریاب که .. وقتی که شنیدی روح انسان پس از مرگ از پیکر جدا شده و شاهد بازمانده هاست قطعن ?است .. چرا که .. انسان که می می رد .. روح انسان از بدن انسان خارج گردیده در پیکر انسان دگر .. که در جای دگر متولد می شود جای می گیرد .. و دیگر بار زندگی می کند .. مثل من .. مثل تو #مهیارسنائی_همدانی
/
عکس:c
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی_انسان_شناس

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده
#روح
#مرگ
#پس_از_مرگ

( رفتم به باغی .. دیدم کلاغی .. سنگ رو برداشتم .. نه دروغ گفتم برنداشتم .. به خودم گفتم .. اولن که انسان عاقل نه فقط کلاغ بلکه هیچ موجود مرده و زنده ای را سنگ نمی زند .. دوم اینکه .. تا حالا شده جایی که حتا در خیال هم نرفتی یا کسی رو ندیدی بر حسب ات

(
رزمیدند
روبیدند
روییدند
برای تو سوگوارم
#وطن
#مهیارسنائی_همدانی
/
عکس : میدان مرکزی شهر #همدان 1397
عکاس : #مهیارسنائی_همدانی /
#هگمتانه
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده
#اکباتان
(
وقتی که #نعمت ..حقیقی بود.. و لنز حقوقی
#بهروز .. وثوق بود .. و #ایرج ..قادری
#دیش ی نبود که به #ریش ما خندد
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
#نعمت_حقیقی
#بهروزوثوقی
#ایرج_قادری
#گوگوش
#بهروز_وثوقی
#سینما
#بازیگر
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده
(
نازنینم
نازنینم
فاتح قلبت منم

ساحل آغوش توست
جای امنی واسه ی تاب و تبم

همدم روزهای تارم
بی تو فردایی ندارم
واسه ی دیدن تو
 واسه ی دیدن تو
ثانیه ها رو می شمارم

اگه بگم دوست دارم..دوست دارم
بازم برای عشق تو..یه دنیا دل کم میارم

بی تو هیچم
بی تو پوچم
چون پرستو فکر کوچم

خالصانه
جاودانه
بی نهایت
تا نهایت
با توام
#مهیارسنائی_همدانی ..28 آبان 1384 خورشیدی /
عکس : c
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( نازنینم نازنینم فاتح قلبت منم ساحل آغوش توست جای امنی واسه ی تاب و تبم همدم روزهای تارم بی تو فردایی ندارم واسه ی دیدن تو واسه ی دیدن تو ثانیه ها رو می شمارم اگه بگم دوست دارم..دوست دارم بازم برای عشق تو..یه دنیا دل کم میارم بی تو هیچم بی تو پ

(
صدایت کرد..تو نشنیدی
همان روزی که می خواست سایه گردد
پدر را چون عصای #سایه گردد
و مادر را شود چشم و چراغی
سپس در بارگاهی چون #عراقی

#مهیارسنائی_همدانی /
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( صدایت کرد..تو نشنیدی همان روزی که می خواست سایه گردد پدر را چون عصای #سایه گردد و مادر را شود چشم و چراغی سپس در بارگاهی چون #عراقی #مهیارسنائی_همدانی / / @mahyarsanaeihamedani #mahyarsanaeihamedani #حسن_سنائی_غیائی #حسن_سنایی_غیایی #حسن_سنایی #مه

(
تو در جوار مردم شهر
بسان گل سرخی شدی پرپر
(فرق است)
مردم پیشتر به تو خندیدند
وقتی که وعده هایت شدند پر
به مردم شهر خود خدمت کن
(زیردینِِ هر)
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
#بستنی_میهن
#کمفروشی
#دزدی
#بازرس
#حسن_سنائی_غیائی
#همدانی
#نماینده
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( تو در جوار مردم شهر بسان گل سرخی شدی پرپر (فرق است) مردم پیشتر به تو خندیدند وقتی که وعده هایت شدند پر به مردم شهر خود خدمت کن (زیردینِِ هر) #مهیارسنائی_همدانی / / #بستنی_میهن #کمفروشی #دزدی #بازرس #حسن_سنائی_غیائی #همدانی #نماینده #مهیارسنائی_همد

(
هر چه می اندیشم
بیشتر درمی یابم که سودان
شبیه ما
و ما شبیه سودان ی م
خداوند تبارک و تعالی
سودانی را به سود
و ما را از رکود خارج بسازد
بگو ..
#مهیارسنایی_همدانی
آمین
/
/
#مهیارسنائی_همدانی
@mahyarsanaeihamedani
#Mahyarsanaei
#مهیارسنائی
#مهیار_سنائی
#مهیار_سنائی_همدانی
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( هر چه می اندیشم بیشتر درمی یابم که سودان شبیه ما و ما شبیه سودان ی م خداوند تبارک و تعالی سودانی را به سود و ما را از رکود خارج بسازد بگو .. #مهیارسنایی_همدانی آمین / / #مهیارسنائی_همدانی @mahyarsanaeihamedani #mahyarsanaei #مهیارسنائی #مهیار_سنائی

(
لاکردار
پیکر بلوند عاری از یک خار
گوشدار
در غیاب چون تویی مریمسان خوشمقدار
چکیدن آغازد شبانگاهان
هر دو شیر چهر پیکر تبدار من اقرار
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
#چشم_ژاپنی #حسن_سنائی_غیائی #شعر #شاعر #چکامه #چکامه_سرا
#Mahyarsanaei
#Mahyarsanaeihamedani

( لاکردار پیکر بلوند عاری از یک خار گوشدار در غیاب چون تویی مریمسان خوشمقدار چکیدن آغازد شبانگاهان هر دو شیر چهر پیکر تبدار من اقرار #مهیارسنائی_همدانی / / #چشم_ژاپنی #حسن_سنائی_غیائی #شعر #شاعر #چکامه #چکامه_سرا #mahyarsanaei #mahyarsanaeihamedani

Mahyar sanaei
#mahyarsanaei

Mahyar sanaei #mahyarsanaei

-
دو قناری در گلوی من به فکر آواز است
دو قناری در گلوی من به فکر آواز است
یکی
یکی به فکر آواز #آزادی
و دیگری
#مهیارسنائی_همدانی
instagram.com/kbsmahyar
#مهیار
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

- دو قناری در گلوی من به فکر آواز است دو قناری در گلوی من به فکر آواز است یکی یکی به فکر آواز #آزادی و دیگری #مهیارسنائی_همدانی instagram.com/kbsmahyar #مهیار / / @mahyarsanaeihamedani #mahyarsanaeihamedani #حسن_سنائی_غیائی #حسن_سنایی_غیایی #حسن_سنای

-
به آن میزان که آهیدم
من از عشقت مکاهیدم

#مهیارسنائی(باز)
#mahyarsanaei
@mahyarsanaei
@kbsmahyar
#baz
#mahyar
#Sanaei
#hmd

- به آن میزان که آهیدم من از عشقت مکاهیدم #مهیارسنائی (باز) #mahyarsanaei @mahyarsanaei @kbsmahyar #baz #mahyar #sanaei #hmd

تا لب های رئیس می آید یک خط حرف حساب بزند .. انگشت اشاره ی دست راست سکلترِ در مخیله ی خود جذاب (خانم منشی ..) فراموش می دارد که قلم جذاب جناب رئیس با جوهر ناب .. در کنج اتااااق تاکید داشته است .. سکلتر نبایست تا زمانی که شستی زنگ .. با انگشت میانی دست راست ارباب رجوع خوش رفتار و بدرفتار فشاریده و به فریاد در نیامده است شستی زنگ خود را فشار ندهد !.. که گر بدهد .. که گر فشار بدهد .. یک ماه حقوق از حقوق سالیانه ی او حذف خواهد شد .. باز هم فشار می دهد.. باز هم فشار می دهد../باز/هم.. فشااار می دهد.. اح مق

#مهیارسنائی_همدانی
HTTPS://T.ME/MAHYARSANAEI
#راستانهای_ناسور_باز #سکلتر #منشی #راستان #داستانک #راستانکهای_مهیارسنایی_باز
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

تا لب های رئیس می آید یک خط حرف حساب بزند .. انگشت اشاره ی دست راست سکلترِ در مخیله ی خود جذاب (خانم منشی ..) فراموش می دارد که قلم جذاب جناب رئیس با جوهر ناب .. در کنج اتااااق تاکید داشته است .. سکلتر نبایست تا زمانی که شستی زنگ .. با انگشت میانی دس

#مهیارسنائی_همدانی گفت
:
اگر که آینده و زیستگاه فرزند شخص من
از برای شخص من مهم باشد شخص من امروز
هر آنچه را که به میل خود بنا دارم (آفرین!) نمی داااارم

#مهیارسنایی_همدانی
@mahyarsanaei
#mahyarsanaei
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

#مهیارسنائی_همدانی گفت : اگر که آینده و زیستگاه فرزند شخص من از برای شخص من مهم باشد شخص من امروز هر آنچه را که به میل خود بنا دارم (آفرین!) نمی داااارم #مهیارسنایی_همدانی @mahyarsanaei #mahyarsanaei #مهیارسنائی_همدانی / / @mahyarsanaeihamedani #mah

(
آقا .. آغا .. با سرعت هشتاد کیلومتر در خیابان دِراز می گازیدم که خود به خودم گفتم .. اینکه می گویند راننده فلان ماشین .. پشت فرمان .. خوابش بُرد و سپس چپ ! کرد از پایه غلط است و خبر صرفن .. صرفن از برای خنداندن شنونده ی خوشخنده است .. فرمان را در راستای خطوط سپید قراریدم و هر دو چشم سر را بستم و با سرعت پیش که می گازیدم یکهوووو خود به خودم گفتم نکند که خبر .. خبرِ / راننده ی فلان ماشین پشت فرمان خوابش برد و سپس چپ کرد / برعکسِ غلط بااااشد خود را به دره هداااایت کردم .. #مهیارسنائی_همدانی

@MAHYARSANAEI
#nahavand
#نهاوند
#مهیارسنائی_همدانی
/
/
@MahyarSanaeiHamedani
#MahyarSanaeiHamedani
#حسن_سنائی_غیائی
#حسن_سنایی_غیایی
#حسن_سنایی
#مهيارسنائی_باز
#مهيارسنائی
#مهيار_سنائی
#مهيارسنایی
#مهيار_سنایی
#مهیارسنایی_همدانی
#مهيار_سنائی_همدانی
#مهيار_سنایی_همدانی

@MahyarSanaei
#MahyarSanaei
#Baz
#poem
#writer
#شاعر
#نویسنده

( آقا .. آغا .. با سرعت هشتاد کیلومتر در خیابان دِراز می گازیدم که خود به خودم گفتم .. اینکه می گویند راننده فلان ماشین .. پشت فرمان .. خوابش بُرد و سپس چپ ! کرد از پایه غلط است و خبر صرفن .. صرفن از برای خنداندن شنونده ی خوشخنده است .. فرمان را در ر

http://shereno.com/12064/11557/332626.html
با تاچ لینک به صفحه مورد نظر هدایت خواهید شد

امروز که روز مهر ه
توی سرم یه فکر ه
اجازه دارم بگم
حتا چهره به چهره ؟

تو که دست پدر پشت و پناته
برق شادی توی اون چشم سیاته

یه نفر توی همین شهر
با خودش قهره دو روزه
طفلکی خونه نشسته
مثل شمع داره می سوزه

آخه اون کتاب نداره
بدنش حجاب نداره
واسه مدرسه رفتن
بیشتر از تو بیقراره

#مهیارسنائی_باز :
// در این جهان دردآور .. از روز الست .. تا این قرن پست .. هر چه بود و هست .. بسان برج پیزا بوده .. و است ! لطفن هدایای خود را زودهنگام به دست نیازمندان(دانش آموزان) برسانید// اوووه از خاطرم پرید که می خواستم چه بگویم .. می خواستم بگویم: تا با حال به این نکته اندیشیده اید که چرا درست در واپسین روزهای شهریور ماه (جشن عاطفه ها ) برگزار می گردد؟! .. حکایت حکایت /نوش دارو پس از مرگ سهراب/ است ../ شفاف تر بگویم : دانش آموز فقیری که کیف و کتاب و کفش و ثبتنام و لباس مدرسه ی خود را (دوهفته زودتر از شروع مدرسه ) با توسل به قهر و اشک تهیه کرده است پس از ورود به مدرسه هدایای دیگران کدامین درد او را درمان می کند؟ من نمی گویم ! احساس من به من می گوید ! احساس آدمی که به آدمی دروغ نمی گوید ! می گوید ؟..
t.me/mahyarsanaei
#mahyarsanaei
#مدرسه #نیازمند #فقیر #جشن #جشن_عاطفه #جشن_عاطفه_ها #کمک #یاری #حمایت #شهر #دانش_آموزان_حاشیه_نشین_ایران #همدان #شاعر #نویسنده #ترانه #کودکانه #مهر #همدان #همدانی #ایران #ایرانی
#مردم #ملت #امت

http://shereno.com/12064/11557/332626.html با تاچ لینک به صفحه مورد نظر هدایت خواهید شد امروز که روز مهر ه توی سرم یه فکر ه اجازه دارم بگم حتا چهره به چهره ؟ تو که دست پدر پشت و پناته برق شادی توی اون چشم سیاته یه نفر توی همین شهر با خودش قهره دو

http://shereno.com/12064/11557/332626.html
با تاچ لینک به صفحه مورد نظر هدایت خواهید شد

امروز که روز مهر ه
توی سرم یه فکر ه
اجازه دارم بگم
حتا چهره به چهره ؟

تو که دست پدر پشت و پناته
برق شادی توی اون چشم سیاته

یه نفر توی همین شهر
با خودش قهره دو روزه
طفلکی خونه نشسته
مثل شمع داره می سوزه

آخه اون کتاب نداره
بدنش حجاب نداره
واسه مدرسه رفتن
بیشتر از تو بیقراره

#مهیارسنائی_باز :
// در این جهان دردآور .. از روز الست .. تا این قرن پست .. هر چه بود و هست .. بسان برج پیزا بوده .. و است ! لطفن هدایای خود را زودهنگام به دست نیازمندان(دانش آموزان) برسانید// اوووه از خاطرم پرید که می خواستم چه بگویم .. می خواستم بگویم: تا با حال به این نکته اندیشیده اید که چرا درست در واپسین روزهای شهریور ماه (جشن عاطفه ها ) برگزار می گردد؟! .. حکایت حکایت /نوش دارو پس از مرگ سهراب/ است ../ شفاف تر بگویم : دانش آموز فقیری که کیف و کتاب و کفش و ثبتنام و لباس مدرسه ی خود را (دوهفته زودتر از شروع مدرسه ) با توسل به قهر و اشک تهیه کرده است پس از ورود به مدرسه هدایای دیگران کدامین درد او را درمان می کند؟ من نمی گویم ! احساس من به من می گوید ! احساس آدمی که به آدمی دروغ نمی گوید ! می گوید ؟..
t.me/mahyarsanaei
#mahyarsanaei
#مدرسه #نیازمند #فقیر #جشن #جشن_عاطفه #جشن_عاطفه_ها #کمک #یاری #حمایت #شهر #دانش_آموزان_حاشیه_نشین_ایران #همدان #شاعر #نویسنده #ترانه #کودکانه #مهر

http://shereno.com/12064/11557/332626.html با تاچ لینک به صفحه مورد نظر هدایت خواهید شد امروز که روز مهر ه توی سرم یه فکر ه اجازه دارم بگم حتا چهره به چهره ؟ تو که دست پدر پشت و پناته برق شادی توی اون چشم سیاته یه نفر توی همین شهر با خودش قهره دو

@mahyarsanaei
#mahyarsanaei
https://instagram.com/mahyarsanaei
#مهیارسنائی_باز :

از هلو بی زارم

بسان لبی از مو

@mahyarsanaei #mahyarsanaei https://instagram.com/mahyarsanaei #مهیارسنائی_باز : از هلو بی زارم بسان لبی از مو

بخواااانید مرا تاااا

و من .. مهیار سنائی (باز)
از پشت تریبون نیمه ی دوم دهه ی نود قرن چهاردهم خورشیدی 
آموزه ی هفتصد و یکم خود را از برای دانش پژوهان سر تا سر گیتی بیان می دارم :

چراغی که فیتیله اش از کم خردی صاحب چراغ سوخت 
صاحب چراغ .. تا انتهای حیات .. نفت هم بریزه توو چراغ 
دیگه اون چراغ .. گرمای سابق رو .. از برای صاحب چراغ .. نخواهد داشت
و من از آنجا که به خود آموخته ام که گفتنی را به وقت گفت بایست گفت 
صاحب چراغ .. امروز به تو گفتم که فردا روز که برآید که می آید
در غیاب من به خود نگویی که .. ( ای کاش یکنفر گفتنی را به من می گفت )

#مهیارسنائی(باز)
@MAHYARSANAEI اشعار و راستانهای مهیارسنائی
#mahyarsanaei
Https://instagram.com/mahyarsanaei

بخواااانید مرا تاااا و من .. مهیار سنائی (باز) از پشت تریبون نیمه ی دوم دهه ی نود قرن چهاردهم خورشیدی آموزه ی هفتصد و یکم خود را از برای دانش پژوهان سر تا سر گیتی بیان می دارم : چراغی که فیتیله اش از کم خردی صاحب چراغ سوخت صاحب چراغ .. تا انتهای

بخوانید مرا تاااا

از شنبه بی زارم 
بسان زنی از پستو

یکشنبه می بارم 
بسان یکی آهو

دوشنبه ها عاصی

سه شنبه ها شاکی

چهارشنبه ها زخمی

پنجشنبه ها بیهوش

و جمعه ها رو به قبله می خوابم

#حسن_سنائی_غیائی_باز
/
@hsqbaz
#مهیارسنائی #جمعه #شنبه #یکشنبه #دوشنبه #سه_شنبه #چهارشنبه #پنجشنبه
#قبله #شعرسپید #شعرمهیاری #بازدرقفس
@MAHYARSANAEI
#mahyarsanaei

بخوانید مرا تاااا از شنبه بی زارم بسان زنی از پستو یکشنبه می بارم بسان یکی آهو دوشنبه ها عاصی سه شنبه ها شاکی چهارشنبه ها زخمی پنجشنبه ها بیهوش و جمعه ها رو به قبله می خوابم #حسن_سنائی_غیائی_باز / @hsqbaz #مهیارسنائی #جمعه #شنبه #یکشنبه #دو

-
با همدردی .. تقدیم می شود به .. قربانیان اسید پاشی :
-
دخترم عروس فردای وطن
می دونم گلایه داری از«حسن»

می دونم  چشاتو بستن توو خیابون ولی
حرمت عشق رو شکستن همتباران علی (ع)

می دونم  خسته تر از  هر دو لبامی
با چشات داد میزنی کجاس یه حامی

نکنه یـه وقت بری کنج اتاق زندگی
به شکست سجده کنی و بندگی

نکنه شمعدونیای خونه از یادت بره
چلچراغ خنده هات خاموش بشن توو حنجره

پا نذاری توو حیات گلا پژمرده می شن
ماهیا یخ میزنن دلا افسرده می شن

روی قلب آینه حسرت دستات می مونه
پنجره بغض می کنه شعر مصیبت می خونه

دخترم مادر فردای وطن  قلبم و نشکن
خیلیا منتظرن! حرفی بزن! طلسم رو بشکن

دخترم حالا که «مهیار» زمونه خیلی پیره
یه نفر ! هست و می آد انتقامت رو می گیره
یه نفر ! هست وَ می آد انتقامت رو می گیره

#مهیارسنائی_همدانی آبان ماه 1393 خورشیدی
@mahyarsanaehamedanii
#mahyarsanaei
#اسیدپاشی
#دختران_اصفهان
#دختران_ایران
#اسیدپاش
#صورت
#سوختگی
#قربانیان_اسیدپاشی
#اسید
#دختر
#زن
#اصفهان
#اصفهانی
#همدان
#همدانی

- با همدردی .. تقدیم می شود به .. قربانیان اسید پاشی : - دخترم عروس فردای وطن می دونم گلایه داری از«حسن» می دونم چشاتو بستن توو خیابون ولی حرمت عشق رو شکستن همتباران علی (ع) می دونم خسته تر از هر دو لبامی با چشات داد میزنی کجاس یه حامی نکنه یـه

بخوانید مرا تاااا
/
(اجتماعی آموزشی با چاشنی طنز – تکه ای از راستان بلند ؟ نبشته ی مهیار سنائی (باز )
/
بی خاصیت ! مردمکهای چهر پیکر خود را دوخته ای بر صفحه ی تلفن همراه و بساااان مرغی که از فرط فشار .. گشاد شده باشد .. گشاد گشاد راه می روی و انتظار داری آنکه با سرعت مطمئنه و در جایی که عبور عابر پیاده ممنوع است .. چند قدم مانده به پیکر نا گهر بارت .. ترمز بکند ؟! خداوندگارا .. از تمام کم لطفی هایی که نسبت به آفرینش شمایل برخی مخلوقات .. و نوع زیست آنها که روا داشته ای بگذرم .. بر خود واجب می دانم که در یک خصوص سپاسگزار تو باشم .. و آن خصوص اینکه : شناختی و مَدادی شاااا آخ در چند لحظه ی کوتاه جدای اینکه خود نیز بسیار بسیار اذیت شدم تو را نیز اذیت نمودم موتور جان.. قول می دهم که تا میدان ... / ای خااااک بر سر خااااک¹ ... / جز من مسئولیت دان که مسئولیت دان دیگری در این خیابان نیست .. حالا که نیست .. بهتر نه ! باید که بیشتر بگازم و در گوش آن احمد بیان دارم .. آخه آدم احمد .. واقعن که احمدی ... فکر نمی کنی که اگر.. فرمان موتور سیکلت نازنینت .. از لای پنجه های دستهایت خارج .. و یاااا رو بسوی عقب واژگون بشود چه اتفاقی روی...
@mahyarsanaei
#mahyarsanaei
#مهیارسنائی #داستانک #راستانهای_مهیار_سنایی_باز #داستان #نویسنده #طنز #طنزینه #مکتوب #تلفن #موبایل
#خیابان #هنر #فرهنگ #تل #موتورسیکلت #تکچرخ #اتفاق #خطر #مرگ #عذا #تصادف #شیطنت

بخوانید مرا تاااا / (اجتماعی آموزشی با چاشنی طنز – تکه ای از راستان بلند ؟ نبشته ی مهیار سنائی (باز ) / بی خاصیت ! مردمکهای چهر پیکر خود را دوخته ای بر صفحه ی تلفن همراه و بساااان مرغی که از فرط فشار .. گشاد شده باشد .. گشاد گشاد راه می روی و انتظار

به نام خودم که هر آنچه را بنمایم امر بسرعت نور حاصل
و با تقدیم سلام و نیک روزگاری و شیک حالی
از برای بینندگان و 
شنوندگان خوش تیپ زین انجمن کاملن عالی
طی خبری که همکنون 
از دانشمند در مرکز شقیقه های چهر پیکر گهربارم
به دست نگارنده ی لای سه انگشت دست راست ثمر بارم
که نگارنده ی لای سه انگشت دست راست ثمر بارم
قلم الوند سان من باشد رسید
از درگاه مردمکهای شهلای چهر و 
میکروفنهای رعنای زیر شقیقه های چهر پیکر ناز شما ترخیص
و مردمکهای شهلای چهر و 
میکروفنهای رعنای زیر شقیقه های چهر پیکر ناز شما را 
به گوینده ی پس می سپارم لیک 
لیک تا گوینده ی پس 
تیشرت بالا تنه ی پیکر تحت اختیار ؟ را 
بِنُماید به پیراهن آستین بلندِ کلفت تبدیل 
از چهار چوب خود خارج نشوید !
که گر بشوید
باد می آید 
و باد که بیاید 
درب را می بنند
و درب که بنند آن وقت شمایان من ؟
د ( د اشتباه کردید ! .. ) د
#آزادی در آنسوی درب که به شما خندید :
اووووه آاااه اَه واه واه بلاهای آتی به گور
تا دانشمند در مرکز شقیقه هایم قاطی نکرده اضافه می دارم
هاپو گمار لمیده در مرکز حصار اختصاصی حصار همسایه 
گوشت اضافه دوست دارد
لطفن حتمن
برای هاپوگمار لمیده در مرکز حصار اختصاصی حصار همسایه 
گوشت اضافه ... تمام

#نبشته_مهیارسنائی_باز
@MAHYARSANAEI
#mahyarsanaei
#مهیارسنایی_نویسنده #داستان #راستانهای_مهیارسنایی

به نام خودم که هر آنچه را بنمایم امر بسرعت نور حاصل و با تقدیم سلام و نیک روزگاری و شیک حالی از برای بینندگان و شنوندگان خوش تیپ زین انجمن کاملن عالی طی خبری که همکنون از دانشمند در مرکز شقیقه های چهر پیکر گهربارم به دست نگارنده ی لای سه انگشت دست

#با تقدیم سلام و سپاس /آنچه را که مطالعه داشته و می دارید جملگی سروده ها و نبشته های سالهای پیشین است
#مهیارسنايی #چشم_ژاپنی_مهیار_سنائی_باز #شعرنو #راز #عاشقانه #اتاق #منتظر #عاشق #عشق #او
#MAHYARSANAEI
@mahyarsanaei

#با تقدیم سلام و سپاس /آنچه را که مطالعه داشته و می دارید جملگی سروده ها و نبشته های سالهای پیشین است #مهیارسنايی #چشم_ژاپنی_مهیار_سنائی_باز #شعرنو #راز #عاشقانه #اتاق #منتظر #عاشق #عشق #او #mahyarsanaei @mahyarsanaei

#اشعار_و_راستانهای_مهیار_سنائی_باز
#متقاضی شده ام ای چو درخت
که شبی تیره و تار
که به ماه رویم بود
و یکی دانه به خاک
پشت پرچین اتاق
از شکوفا شدن ریشه خود دم می زد
#تو پدید آیی و باد ؟ 
ازخواب گران برخیزد !
همچو نیلوفر آن خانه ی دور
پیچ و تابی بخورد به گِرد تو
#سبد_عور مرا #آن ریزد
_
/مهیارسنائی-باز/

@MAHYARSANAEI
#MAHYARSANAEI

#همدان_شاعر_شعر_نویسنده_عاشقانه #باران
#ازین دست (چکامه)دوست داشتید مطالعه دارید کافیست دستور بدهید

#اشعار_و_راستانهای_مهیار_سنائی_باز #متقاضی شده ام ای چو درخت که شبی تیره و تار که به ماه رویم بود و یکی دانه به خاک پشت پرچین اتاق از شکوفا شدن ریشه خود دم می زد #تو پدید آیی و باد ؟ ازخواب گران برخیزد ! همچو نیلوفر آن خانه ی دور پیچ و تابی بخورد به